• Trang chủ
 • Phát động Cuộc thi Design Thinking - Open Innovation 2023 - tỉnh Bến Tre

Phát động Cuộc thi Design Thinking - Open Innovation 2023 - tỉnh Bến Tre

Phát động Cuộc thi Design Thinking - Open Innovation 2023 - tỉnh Bến Tre

 • DIF Leader
 • 18/05/2023 14:56:55

Ngày 16/05/2023, Lễ phát động Cuộc thi Design Thinking Innovation 2023 đã diễn ra tại tỉnh Bến Tre, với sự đồng hành của Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre góp phần vào sự thành công của sự kiện.


Cuộc thi Design Thinking do Làng Tư duy Thiết kế Đổi mới Sáng tạo - Techfest Việt Nam (Innovative Design Thinking Village) tổ chức theo chủ trương của Bộ KHCN về Đổi mới sáng tạo, dưới sự chỉ đạo của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc Gia (NSSC)…

Các hoạt động tiêu biểu diễn ra trong sự kiện:

 • Phát động cuộc thi Design Thinking Open Innovation 2023
 • Lễ Ký kết hợp tác thúc đẩy hoạt động Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng tạo
 • Thương mại hóa ý tưởng ĐMST - Open Innovation Bank
 • Bàn tròn thảo luận: Những nguồn lực có sẵn dành cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp - Đổi Mới Sáng Tạo

Lễ Ký kết hợp tác thúc đẩy hoạt động Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo giữa 3 bên:

 • Trung Tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến tre
 • Làng Tư duy Thiết kế Đổi mới Sáng tạo
 • Quỹ Đầu tư Khởi ngiệp tỉnh Bến Tre

Qua đó, cả 3 tổ chức sẽ thỏa thuận hợp tác phối hợp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khai thác nguồn nhân lực có sẵn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo.

Bàn tròn thảo luận: Những nguồn lực có sẵn dành cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo

Buổi chia sẻ gồm có sự tham gia của các khách mời:

 • Ông Đặng Mai Giảng Tân - P. GĐ Trung Tâm Xúc Tiến Đầu tư và Khởi nghiệp Tỉnh Bến Tre
 • Ông Đặng Đức Thành - P. Chủ Tịch Hội đồng Tư vấn Khởi Nghiệp và Phát triển Doanh Nghiệp Tỉnh Bến Tre - CT Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Tỉnh Bến Tre
 • Ông Nguyễn Ngọc Thanh Chung - Tổng Thư Ký CLB Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại HCM
 • TS. Phạm Hồng Hải - Giám Đốc Chương trình MetaUni Innovation Program/Giám Đốc Sáng tạo Innovation Impact Center.
 • Bà Dương Tường Nhi - Trưởng Làng – Làng Tư Duy Thiết kế Đổi mới Sáng tạo - Techfest VN – Moderator.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn nay đến năm 2025, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cùng với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là một trong ba đột phá chiến lược. Bên cạnh chức năng đào tạo con người, vai trò của các Trung Tâm Khởi ngiệp ĐMST và các Qũy đầu tư ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác với khu vực doanh nghiệp để thương mại hóa, ứng dụng các kết quả khoa học công nghệ, sinh học cũng như kinh tế học. Trong đó, các nhà Khởi nghiệp mới ĐMST là một thành tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp và hệ thống Đổi mới Sáng tạo quốc gia.

Để tham dự cuộc thi, các thí sinh gửi bài dự thi tại địa chỉ: https://vitanedu.com/contest/design-thinking-open-innovation-2023-1103/submit.

Thời hạn gửi bài dự thi: 16/06/2023.