• Trang chủ
  • Ngày Hội Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Tỉnh Long An 2023 Techfest Long An 2023

Ngày Hội Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Tỉnh Long An 2023 Techfest Long An 2023

Ngày Hội Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Tỉnh Long An 2023 Techfest Long An 2023

  • DIF Leader
  • 16/11/2023 10:31:42

 Nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. Lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án KNĐMST tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tập trung cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin. Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

    “ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai”. Đề án Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới để phát triển nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Long An.

Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An có chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động nằm trong chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động chung của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An; là đầu mối kết nối kết nối với các nguồn lực trong mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đại phương, quốc gia và quốc tế.

Link đăng ký tham gia Techfest Long An 2023: http://techfestlongan.songhan.vn/