• Trang chủ
  • ĐƯỜNG BĂNG SÁNG TẠO – NAI VÀNG CẤT CÁNH - Kick off 2024 – Caravan Đồng Nai Innovation

ĐƯỜNG BĂNG SÁNG TẠO – NAI VÀNG CẤT CÁNH - Kick off 2024 – Caravan Đồng Nai Innovation

ĐƯỜNG BĂNG SÁNG TẠO – NAI VÀNG CẤT CÁNH - Kick off 2024 – Caravan Đồng Nai Innovation

  • DIF Leader
  • 16/01/2024 22:32:38

Để tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai, chuẩn bị cho kinh tế sân bay, Sở Khoa học & Công nghệ Đồng Nai sẽ triển khai kế hoạch TECHFEST 2024 với nhiều hoạt động, chương trình, sự kiện diễn ra từ tháng 1/2024 cho đến tháng 12/2024.

Các hoạt động diễn ra liên tục với mục tiêu thúc đẩy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân, tư duy sáng tạo cho mọi thành phần trong hệ sinh thái, tạo lập văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện đầu tiên khởi động năm mới “Kick off 2024 – Caravan Đồng Nai Innovation” sẽ diễn ra vào ngày 26-27/1/2024 nhằm phát triển mối quan hệ của các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận như HCM, Bình Dương…Chương trình bao gồm các hoạt động kết nối văn hoá đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động ký Cam kết Xã hội Rừng mưa, trải nghiệm chương trình Đồng Sáng tạo “Bức tranh Rừng Mưa - Rainforest Canvas”, Innovation Talk.

Trong chương trình sẽ tìm kiếm các nhân tố mới tham gia trong các vai trò Đồng Trưởng Làng, Đại sứ Làng Design Thinking – Techfest VN, cùng thúc đẩy ứng dụng Design Thinking trong các hoạt động đổi mới và tăng trưởng cho doanh nghiệp và chuẩn bị cho buổi ra mắt Ban điều hành Làng Design Thinking tại Đồng Nai vào Qúy 2 năm 2024.

Link bài liên quan: