• Trang chủ
  • Lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai – Techfest DongNai 2023

Lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai – Techfest DongNai 2023

Lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai – Techfest DongNai 2023

  • DIF Leader
  • 21/04/2023 14:04:51

Ngày 21/04/2023, diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và tài sản trí tuệ” và Lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được diễn ra tại tỉnh Đồng Nai.

Với chủ đề “Đường băng sáng tạo – Nai vàng cất cánh”, Ngày hội khởi nghiệp với mong muốn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp lấy Đổi mới Sáng tạo làm trọng tâm để phát triển, đồng thời sự kiện còn là buổi chia sẻ những kinh nghiệm Sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và tài sản trí tuệ. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi kế hoạch kéo dài tới tháng 8 năm nay của Techfest DongNai với kỳ vọng sẽ tạo được sự kết nối và xúc tiến đầu tư trong cái dự án khởi nghiệp cũng như liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Sáng tạo trong cộng đồng.

TS. Trần Quý - Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam

Trong chương trình, các diễn giả sẽ có buổi chia sẻ về các nội dung như: Nguồn thông tin và cách tìm kiếm thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học, sáng chế và sở hữu công nghiệp để hình thành ý tưởng khởi nghiệp; Tài sản trí tuệ và vai trò của sở hữu trí tuệ giúp cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chia sẻ về quá trình thúc đẩy các ý tưởng nghiên cứu khoa học trở thành ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, buổi Lễ Phát động cũng giới thiệu về các Câu lạc bộ Khởi nghiệp trong tỉnh và hoạt động của Hội đồng cố vấn khởi nghiệp trong thời gian tới.

Toàn cảnh sự kiện

Techfest Đồng Nai 2023 được tổ chức rộng khắp từ cấp tỉnh đến các trường đại học, các địa phương trong tỉnh nhằm đưa hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng.

Chi tiết xem tại: Giới thiệu | DESIGN THINKING - OPEN INNOVATION 2023 (vitanedu.com)