• Trang chủ
  • Lễ Ký Kết Hợp Tác Giữa Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM, Làng Tư Duy Thiết Kế ĐMST Techfest Và Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp BSSC

Lễ Ký Kết Hợp Tác Giữa Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM, Làng Tư Duy Thiết Kế ĐMST Techfest Và Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp BSSC

Lễ Ký Kết Hợp Tác Giữa Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM, Làng Tư Duy Thiết Kế ĐMST Techfest Và Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp BSSC

  • DIF Leader
  • 27/04/2023 10:23:18

Ngày 26/04/2023 vừa qua đã đánh dấu sự hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Làng Tư duy thiết kế Đổi mới Sáng tạo Techfest, mở ra một bước phát triển mới cho hành trình Khởi nghiệp Sáng tạo ở Việt Nam.

Buổi ký kết có sự tham gia đại diện của ba bên:

Đại diện Nhà trường: PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng

Đại diện Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp BSSC: Bà Lê Thị Tường Vy – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp - BSSC

Đại diện Làng tư duy thiết kế ĐMST Techfest – Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia: Bà Dương Tường Nhi – Trưởng làng tư duy thiết kế ĐMST Techfest

Sau thời gian trao đổi, cả ba đại diện đều đặt bút ký thỏa thuận hợp tác cùng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam và xác định vai trò của mỗi bên trong sự hợp tác này.

(Ảnh: BSSC)

Qua đó, BSSC là đơn vị chuyên môn định hướng các hoạt động khởi nghiệp cho các bạn sinh viên; Làng tư duy thiết kế ĐMST Techfest sẽ hỗ trợ và thúc đẩy các bên liên quan để tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và Nhà trường sẽ tích cực phối hợp và khuyến khích các hoạt động và truyền tải tinh thần khởi nghiệp đến các bạn sinh viên.