• Trang chủ
  • Kết nối tri thức đổi mới, sáng tạo

Kết nối tri thức đổi mới, sáng tạo

Kết nối tri thức đổi mới, sáng tạo

  • DIF Leader
  • 04/07/2023 15:23:55
BPO - Sáng nay 1-7, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Innovation tour tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình “Kết nối tri thức sáng tạo”. Chương trình do Làng Tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo (IDTV - TECHFEST VN)  và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp tổ chức. Chương trình thu hút khoảng 30 chuyên gia cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Dự án Du lịch đổi mới nhằm tạo ra môi trường kết nối, học hỏi, gặp gỡ các doanh nghiệp, tổ chức, công ty, con người có năng lực đổi mới sáng tạo.

Làng Tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo (IDTV - TECHFEST VN) - Trung tâm đổi mới sáng tạo và tạo tác động (IIC) và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp

Dịp này, Làng Tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo (IDTV - TECHFEST VN) - Trung tâm đổi mới sáng tạo và tạo tác động (IIC) và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp cùng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có các đề án kinh doanh khả thi như: triển khai tư vấn, kết nối các startup có chất lượng, có triển vọng với các chuyên gia tư vấn, huấn luyện, nhà đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế; tìm kiếm, xem xét đầu tư vào các startup, doanh nghiệp có hàm lượng đổi mới sáng tạo, có tiềm năng tăng trưởng và có dịch vụ, sản phẩm phù hợp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội; phối hợp triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo như: Huấn luyện, đào tạo; kết nối - xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng bá…

Trưởng Làng Tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo (Techfest Vietnam) Dương Tường Nhi chia sẻ về dự án Rừng mưa và Du lịch đổi mới


Các doanh nghiệp trình bày ý tưởng, giải pháp, mô hình sản xuất kinh doanh đổi mới sáng tạo  

Tại chương trình, các chuyên gia cũng đã chia sẻ các dự án về đổi mới sáng tạo cũng như kinh nghiệm và giải pháp để doanh nghiệp từng bước lớn mạnh.

Dự án Du lịch đổi mới tỉnh Bình Phước diễn ra trong hai ngày 1 và 2-7 với các nội dung như: trình bày ý tưởng, giải pháp, mô hình sản xuất kinh doanh đổi mới sáng tạo (pitching); huấn luyện đổi mới sáng tạo: ứng dụng tư duy thiết kế (Design Thinking) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; tham quan các mô hình của doanh nghiệp; trải nghiệm hoạt động kết nối dự án xây dựng văn hóa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Rừng mưa…

Nguồn : https://baobinhphuoc.com.vn