• Trang chủ
  • Huấn luyện 04: BẢO VỆ MÌNH TRONG “CĂN NHÀ” DOANH NGHIỆP. Trách nhiệm pháp lý của Người quản lý & Giải quyết tranh chấp nội bộ < Chương trình Huấn luyện Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động các Tỉnh Tây Nguyên>

Huấn luyện 04: BẢO VỆ MÌNH TRONG “CĂN NHÀ” DOANH NGHIỆP. Trách nhiệm pháp lý của Người quản lý & Giải quyết tranh chấp nội bộ < Chương trình Huấn luyện Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động các Tỉnh Tây Nguyên>

Huấn luyện 04: BẢO VỆ MÌNH TRONG “CĂN NHÀ” DOANH NGHIỆP. Trách nhiệm pháp lý của Người quản lý & Giải quyết tranh chấp nội bộ < Chương trình Huấn luyện Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động các Tỉnh Tây Nguyên>

  • DIF Leader
  • 16/11/2023 09:15:31

Gần như các Nhà sáng lập, các Cổ đông bước vào đầu tư, kinh doanh, đôi khi tập trung theo đuổi kế hoạch kinh doanh, các chiến lược marketing mà quên đi việc nhận biết những rủi ro pháp lý liên quan bản thân mình trong quá trình hoạt động. Rủi ro nhẹ dẫn đến mất quyền lợi chính đáng, rủi ro nặng hơn có thể dẫn đến vòng lao lý.

Do đó, để yên tâm vững bước trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp, cần phải nhận diện được quyền và nghĩa vụ của mình cũng như phương thức xử lý các tranh chấp đó.

Buổi Huấn luyện 04 – nằm trong khuôn khổ chương trình “PRE-ACCELARATE PROGRAM”

Chương trình Huấn luyện Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động các Tỉnh Tây Nguyên sẽ diễn ra vào lúc 20:00, ngày thứ năm 16/11/2023 – Online qua zoom.

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp bao gồm:

  • Training (online): dành cho tất cả Doanh nghiệp các tỉnh Tây nguyên
  • Mentor 1:1 (dành cho một số Doanh nghiệp tiềm năng, được tuyển chọn)
  • Tham quan thực tế
  • Tặng và hỗ trợ tư vấn sử dụng giải pháp, dịch vụ, sản phẩm

Chương trình được tổ chức bởi Làng Design Thinking – Techfest Việt Nam, phối hợp tổ chức, triển khai cùng Công ty Diamond Innovation Forest, Innovation & Impact Center – IIC và sự hỗ trợ của MetaUni, DIF Fund.

Thông tin về chương trình hỗ trợ: https://vnchampions.com/pre-accelerate-pprogram-chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/ 

Link: Điều kiện tham gia Mentoring 1:1  https://vnchampions.com/dieu-kien-tham-du-chuong-trinh-huan-luyen-11-pre-accelarate-program_-chuong-trinh-huan-luyen-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/

Link profile LS.Đào Tiến Phong  https://dif.com.vn/luat-su-ao-tien-phong-co-van-cap-cao-quy-au-tu-khoi-nghiep-sang-tao-dif-fund-luat-su-dieu-hanh-investpush-legal-3003/

Buổi Huấn luyện 01 DESIGN THINKING – BẢN ĐỔ DẪN LỐI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO:  https://vnchampions.com/huan-luyen-01-design-thinking-ban-do-dan-loi-doi-moi-sang-tao/

https://vnchampions.com/sang-tao-doi-moi-cung-design-thinking/

Buổi Huấn luyện 02 AGILE METHOLOGY – PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DỰ ÁN: https://vnchampions.com/pre-accelarate-program-chuong-trinh-huan-luyen-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen-2

https://vnchampions.com/agile-methodology-phuong-phap-phat-trien-quan-ly-du-an-va-phat-trien-phan-mem/

Buổi Huấn luyện 03 SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU & NHỮNG VẬN DỤNG VÀO BỐI CẢNH VIỆT NAM: https://vnchampions.com/huan-luyen-03-so-huu-tri-tue-trong-thuong-mai-toan-cau-nhung-van-dung-vao-boi-canh-viet-nam-chuong-trinh-huan-luyen-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/

https://vnchampions.com/985-2/

Link đăng ký tham gia chương trình huấn luyện: https://forms.gle/sgEyVJVfKGNpJ3J67