• Trang chủ
  • Dự án rừng mưa - From Ego-system to Eco-system Economies

Dự án rừng mưa - From Ego-system to Eco-system Economies

Dự án rừng mưa - From Ego-system to Eco-system Economies

  • DIF Leader
  • 12/04/2023 08:38:10

"Trong sinh vật học, một Hệ sinh thái tự nhiên ( Natural ecosystem) được hình thành nhờ sự tương tác của một tập thể các sinh vật với môi trường của chúng.


Tương tự, Rừng Mưa là một hệ sinh thái con người (Human Ecosystem), trong đó sự sáng tạo, sự nhạy bén kinh doanh, những phát minh khoa học, vốn đầu tư và các thành phần khác kết hợp với nhau theo một CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT để có thể nuôi dưỡng các ý tưởng mới nảy sinh, từ đó biến thành Doanh nghiệp thành công và bền vững." (Trích sách Rừng Mưa - trang 37)
Hệ sinh thái Rừng Mưa phù hợp với các đối tượng sau:
-Các Doanh nhân, nhà khởi nghiệp muốn mang đến những giá trị bền vững cho xã hội thông qua các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ và phụng sự.
-Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu luôn có các ý tưởng sáng tạo giải quyết các thách thức chung.
-Các nhà huấn luyện, đào tạo con người, đào tạo Doanh nghiệp.
-Các cá nhân, tổ chức trong các lĩnh vực văn hoá, nhân sự, giáo dục.
-Nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức muốn đóng góp thế mạnh về vốn của mình để nuôi dưỡng các ý tưởng Khởi nghiệp, Đổi mới Sáng tạo.
-Các nhà hoạch định chính sách, chính quyền muốn hỗ trợ tối đa cho các hoạt động của Doanh nghiệp.
-Các thế hệ trẻ/ những ai trên đường lập nghiệp muốn học hỏi, nhận được sự hỗ trợ của các thế hệ đi trước.


Rừng Mưa cần những nhà Lãnh đạo sẵn sàng cống hiến, phụng sự ( Keystone Model), cần những người là cầu nối (Human bridge), cần các tổ chức chủ chốt ( Keystome Institutions), cần các nhà Khoa học - Doanh nhân ( Entrepreneurial Scientist) và tất cả những ai muốn tham gia trong một môi trường nhân văn, cùng nhau xây dựng hệ sinh thái KN ĐMST hướng đến các giá trị đạo đức, kinh doanh bền vững.
Hoạt động tiếp theo - buổi Huấn luyện giọng đọc để chuẩn bị thu âm sách nói sẽ diễn ra lúc 8:30 - 16/4/2023 - Online
Link đăng ký  tham gia các hoạt động của Dự án Rừng Mưa
https://forms.gle/pjhgRZpgu2dYdgKR6
Thông tin về các hoạt động của Dự Án
Fanpage  Làng Tư duy Thiết kế Đổi mới Sáng tạo - Techfest VN.
https://www.facebook.com/idtv.techfest?mibextid=ZbWKwL
Làng Tư Duy Thiết kế ĐMST -Techfest VN
https://techfest.vn/.../lang-innovative-design-thinking...
Rừng Mưa chào đón tất cả những ai muốn thực hành, áp dụng:  lòng trắc ẩn, trách nhiệm, cam kết, sự cho đi, tình yêu thương, Oneness ( Vô ngã, sự hợp nhất, nhất nguyên) trong các hoạt động cải tiến, đổi mới, xây dựng và phát triển Doanh nghiệp.