• Trang chủ
 • ThS. Nông Thị Mỹ Duyên - CEO Công ty TNHH Khai Tâm Inexwow - Giám Đốc Hỗ trợ OBC Việt Nam - Giảng viên đào tạo khởi nghiệp “Nâng cao năng lực kinh doanh” SIYB – ILO.

ThS. Nông Thị Mỹ Duyên - CEO Công ty TNHH Khai Tâm Inexwow - Giám Đốc Hỗ trợ OBC Việt Nam - Giảng viên đào tạo khởi nghiệp “Nâng cao năng lực kinh doanh” SIYB – ILO.

ThS. Nông Thị Mỹ Duyên - CEO Công ty TNHH Khai Tâm Inexwow - Giám Đốc Hỗ trợ OBC Việt Nam - Giảng viên đào tạo khởi nghiệp “Nâng cao năng lực kinh doanh” SIYB – ILO.

ThS. Nông Thị Mỹ Duyên - CEO Công ty TNHH Khai Tâm Inexwow - Giám Đốc Hỗ trợ OBC Việt Nam - Giảng viên đào tạo khởi nghiệp “Nâng cao năng lực kinh doanh” SIYB – ILO.

Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào Tạo

ThS. Nông Thị Mỹ Duyên là giảng viên giảng dạy khởi nghiệp và kỹ năng mềm cho nhà trường, ngoài ra tôi còn là nhà huấn luyện và chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2010-2023

 • Giảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.
 • Xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành thuốc khối ngành kinh tế tại trường.
 • Giảng dạy và cố vấn cho HSSV khởi nghiệp cho các chương trình khởi nghiệp quốc gia.

2012-2023

 • Giảng viên đào tạo khởi nghiệp “Nâng cao năng lực kinh doanh” SIYB – ILO.

2022 - 2023

 • CEO Công ty TNHH Khai Tâm Inexwow
 • Chuyên gia tư vấn về khởi nghiệp, kinh doanh mới TACs – JICA.
 • Nhà huấn luyện doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ICF.
 • Gíam Đốc Hỗ trợ OBC Việt Nam

TRƯỜNG HỌC TRƯỚC ĐÂY

2006 – 2010

 • Cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng.

2013 – 2015

 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Tài chính Marketing TP.HCM

2023 đến nay hoàn thành chương trình Tư Vấn hỗ trợ Doanh nghiệp viên Jica -Bộ Kế hoạch Đầu tư

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

 • Giám đốc hỗ trợ cho cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam;
 • Thành viên ban đào tạo mạng lưới hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long.

SỞ THÍCH

 • Du lịch
 • Kết nối cộng đồng