• Trang chủ
 • ThS. KTS Thái Dũng Linh - Đồng sáng lập - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH TDL Solutions

ThS. KTS Thái Dũng Linh - Đồng sáng lập - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH TDL Solutions

ThS. KTS Thái Dũng Linh - Đồng sáng lập - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH TDL Solutions

ThS. KTS Thái Dũng Linh - Đồng sáng lập - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH TDL Solutions

Lĩnh vực: Tư vấn Quy hoạch - Kiến trúc - Quản trị Kinh doanh

 

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

 • Thấu hiểu - Đồng hành - Lan toả những ý tưởng, những dự án, những tổ chức hoạt động với cam kết hướng tới mô hình phát triển bền vững và có tác động tích cực đến Kinh tế (E), Môi trường (E), Cộng đồng (S), Quản trị (G)

KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG

 • Đồng sáng lập - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH TDL Solutions (Lĩnh vực: Tư vấn Quy hoạch - Kiến trúc - Quản trị Doanh nghiệp - Quản lý Phát triển Dự án - Xúc tiến Đầu tư)
 • Đồng sáng lập - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Tín Đức (Lĩnh vực: Nông nghiệp hữu cơ - vườn rừng cùng cộng đồng nông hộ tại Kon Tum)
 • Đại sứ BestB Capital - Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo BestB
 • Đại sứ Quỹ thiện nguyện We Share Love
 • Cựu Phó Chủ tịch ATRAN Group
 • Cựu Đồng sáng lập - Phó Giám đốc Điều hành Công ty CP Kiến trúc Trần (Arch Tran) (Lĩnh vực: Tư vấn Quy hoạch - Kiến trúc - Nội thất - Cảnh quan)
 • Cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Trần (Lĩnh vực: Xây dựng - Đầu tư Phát triển Bất động sản)
 • Cựu Đồng sáng lập - Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT-TM-DV Nhiệt Đới (Lĩnh vực: Đầu tư Phát triển Bất động sản)
 • Cựu Phó Chủ tịch Blue Property - Thành viên Blue International

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 • Kiến trúc sư Công trình - Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU), Việt Nam
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) - College of Staten Island (CSI), Mỹ và City University of Seattle (CUS), Mỹ

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

 • Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc Công trình hạng II - Quy hoạch Xây dựng hạng II
 • Tư vấn - Huấn luyện Quản lý Phát triển Dự án
 • Tư vấn - Huấn luyện Quản trị Doanh nghiệp

GIẢI THƯỞNG CHUYÊN NGÀNH

 • Giải A - Mỹ thuật - Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU)
 • Giải Nhì - Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU)

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC

 • Đối tác Chiến lược Hiệp hội Xúc tiến Thương mại  Bỉ - Luxembourg (BeLuxCham) tại Việt Nam
 • Thành viên Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam
 • Thành viên Hiệp hội Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam
 • Thành viên CLB CEO Chìa khoá thành công và CLB Doanh nhân Sài Gòn