Wellbeing & Innovative Leadership - Lãnh đạo Hạnh phúc

Wellbeing & Innovative Leadership - Lãnh đạo Hạnh phúc

Wellbeing & Innovative Leadership - Lãnh đạo Hạnh phúc

Wellbeing & Innovative Leadership - Lãnh đạo Hạnh phúc

Giới thiệu khóa học

WELLBEING & INNOVATIVE LEADERSHIP

LÃNH ĐẠO HẠNH PHÚC

 WELLBEING & INNOVATIVE LEADERSHIP LÃNH ĐẠO HẠNH PHÚC

 

0.0
Tổng cộng 0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
  • Giá
    350.000đ
  • Cấp độ 2
  • Thời lượng 4
  • Người hướng dẫn Ths. Nguyễn Ngọc Như
  • Ngày đăng 07/01/2023