• Trang chủ
  • TS. Bùi Văn Thời - Phó Trưởng Khoa QTKD Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

TS. Bùi Văn Thời - Phó Trưởng Khoa QTKD Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

TS. Bùi Văn Thời - Phó Trưởng Khoa QTKD Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

TS. Bùi Văn Thời - Phó Trưởng Khoa QTKD Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Lĩnh vực: Tư vấn Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:     BÙI VĂN THỜI                                  

Ngày, tháng, năm sinh:       08/03/1973                          

Quê quán: Quảng Ngãi                                             

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                           

Ngày vào Đảng: 18/03/2002.

Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Khoa QTKD

Đơn vị công tác: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 461 Lê Văn Sỹ, F12, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại liên hệ:  090 999 5879.

Email: [email protected].

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Nước đào tạo: Việt Nam                                               

Bằng đại học 2: Cử nhân ngôn ngữ Anh                          

2. Sau đại học

2.1. Tiến sĩ

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Năm tốt nghiệp: 2022            
  • Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
  • Tên luận án: Tác động của vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp – Trường hợp nghiên cứu ngành dệt may khu vực phía Nam, Việt Nam.

2.1. Thạc sĩ

  • Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Năm tốt nghiệp: 2008
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ
  • Tên luận văn: Nghiên cứu thực trạng sản xuất – tiêu thụ rau an toàn tại Đồng bằng sông Cửu long và các giải pháp Marketing nâng cao hiệu quả tiêu thụ.

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2014 - nay

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Phó Trưởng Khoa QTKD

2013-09/2014

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trưởng BM Quản trị Nhân lực

2011 - 2013

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Giảng viên Khoa QTKD

2009 - 2010

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Giám Đốc Kinh Doanh

08/1997 - 2008

Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam

Trưởng Chi Nhánh VIFON Cần Thơ

1995 – 07/1997

Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam

Chuyên viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định)

- Chủ nhiệm đề tài cấp trường năm 2017: Vai trò vốn xã hội của lãnh đạo đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu ngành thời trang TP.HCM. Theo QĐ số 139/QĐ-NTT ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

- Thành viên tham gia đề tài cấp trường: Khung phân tích và phương pháp phát triển ý tưởng khởi sự kinh doanh trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Theo QĐ số 31/QĐ-NTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Vai trò vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành dệt may Tp.HCM

2018

Kinh tế và Dự Báo, ISSN 0866-7120 số 24 tháng 08/2018

2

Vai trò vốn xã hội đối với đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp ngành dệt may Tp.HCM

2018

Tạp chí Công thương, ISSN: 0866-7756 số 8 - Tháng 5/2018

3

Knowledge management in enhancing competitiveness of small and medium enterprises

2019

International Journal of Research in Finance and Management 2019; 2(2): 61-66

4

Developing high quality human resource to take advantages from CP-TPP and IR 4.0

2019

International Journal of Research in Finance and Management 2019; 2(2): 67-69

5

Green economy as an opportunity for Vietnamese business in renewable energy sector

2020

International Journal of Research in Finance and Management 2020; 3(1): 26-32

6

Climate change and sustainable development of Vietnamese enterprises

2020

International Journal of Research in Finance and Management 2020; 3(1): 69-71

7

Analysis of Starbucks’ entry strategy into Vietnam market

2020

International Journal of Multidisciplinary Education and Research ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12

8

Tác động vốn xã hội đối với tiếp thu kiến thức của doanh nghiệp ngành dệt may khu vực phía Nam, Việt Nam

2020

Tạp chí Công thương ISSN: 0866-7756 số 17 tháng 7/2020.

9

Tác động vốn xã hội với đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp ngành dệt may khu vực phía Nam

2020

Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 9/2020

10

Tác động của vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành dệt may khu vực phía Nam

2021

Tạp chí kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương tháng 3/2021

11

Hiệu quả sử dụng vốn xã hội của doanh nghiệp

2022

Tạp chí kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương tháng 3/2021

12

Ứng dụng du lịch thông minh trong phát triển kinh tế du lịch địa phương

2023

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-342-695-3

13

Du lịch sinh thái & quyên góp trồng rừng ứng dụng Blockchain trong công cuộc chống biến đổi khí hậu

2023

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-342-695-3