• Trang chủ
  • Tiến sĩ David Vũ - Phát triển hóa chất & vật liệu sinh học - phát triển phần mềm

Tiến sĩ David Vũ - Phát triển hóa chất & vật liệu sinh học - phát triển phần mềm

Tiến sĩ David Vũ - Phát triển hóa chất & vật liệu sinh học - phát triển phần mềm

Tiến sĩ David Vũ - Phát triển hóa chất & vật liệu sinh học - phát triển phần mềm

Lĩnh vực: Chuyên gia sáng chế Kỹ thuật Khoa học

Tiến sĩ David Vũ - Phát triển hóa chất & vật liệu sinh học - phát triển phần mềm. Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ nano, y tế, nông nghiệp, động cơ đốt trong, tinh dầu, và mỹ phẩm 
KINH NGHIỆM:
1998 – Hiện tại Công tác tại công ty Kamterter Products, L.L.C.
 Phát triển hóa chất & vật liệu sinh học/Nhà phát triển phần mềm-Web Waverly, NE
• 1999 – Hiện tại
o Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới đóng gói hoạt chất phục vụ nghiên cứu độc chất kịp thời
phóng thích trong nông nghiệp và thử nghiệm trên động vật bằng kỹ thuật đóng gói vi mô/nano
o Phát triển thiết bị phun cơ học mới, công thức polyme để sản xuất sợi nano và
hạt nano, hệ thống điều khiển và cần phun thuốc nông nghiệp
o Ứng dụng công nghệ phun trên động cơ đốt với nhiều loại nhiên liệu nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm NOx,
CO và hiđrocacbon chưa cháy hết. Công nghệ này cũng được áp dụng trong sấy phun.
o Phát triển bộ giảm xung
o Phát triển máy trộn tĩnh và chất nhũ hóa
o Phát triển các chất điều hòa sinh trưởng thực vật mới
• 1998 – 2000
o Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu
o Tạo giao diện người dùng và báo cáo bằng Microsoft SQL, Crystal Reports và Visual Basic. Tạo
Các trang web sử dụng DHTML, JavaScript, PHP và MySQL
o Thiết kế web và lập trình web
2005 – 2008 LNK Chemsolutions
Chuyên gia công nghệ Lincoln, NE
• Đóng vai trò là nghiên cứu viên chính (PI) và nhà khoa học chính của các dự án sau:
o Sản xuất được phương pháp tổng hợp tổng hợp chế tạo hạt và sợi siêu nhỏ phục vụ nghiên cứu độc tính
và ứng dụng y tế
o Cải thiện tính chất cơ học của composite dùng cho ứng dụng nha khoa
o Phát triển các hệ thống và phương pháp sản xuất hạt, sợi và thảm sợi nhiều lớp trong
lĩnh vực y tế
1996-2005 Đại học Nebraska
Trợ lý nghiên cứu/Trợ lý giảng dạy Lincoln, NE
• Thiết kế lò phản ứng, tổng hợp và đặc trưng vật liệu, xử lý thí nghiệm và thực hiện dữ liệu
phân tích chất xúc tác thí nghiệm
• Các sợi nano được thiết kế dựa trên quá trình quay điện của các polyme tương thích sinh học và có khả năng phân hủy sinh học.
• Quản lý hệ thống mạng máy tính trong phòng thí nghiệm.
• Trợ giảng các lớp dành cho kỹ sư Hóa ChemE112, ChemE202,
ChemE332, ChemE333, ChemE845
Mùa hè năm 1998 A.T.A.R.D., một bộ phận của Shadé Inc.
Kỹ sư Nghiên cứu và Phát triển Lincoln, NE
• Thực hiện thử nghiệm, phân tích và phát triển nhựa trong gia công polyme
Mùa hè năm 1995 Công ty mạ Lincoln

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm Thực tập sinh Lincoln, NE
• Phân tích các chất hóa học dùng trong quá trình xi mạ
GIÁO DỤC:
• Tiến sĩ vật liệu chuyên ngành công nghệ nano (2005), Đại học Nebraska-Lincoln, Hoa Kỳ
• Thạc sĩ kỹ thuật hóa (1999), Đại học Nebraska-Lincoln, Hoa Kỳ
• Kỹ sư Hóa học (1997), Đại học Nebraska-Lincoln, Hoa Kỳ
• Đã hoàn thành Tất cả các khóa học yêu cầu đối với Cử nhân, và chuyên ngành phụ Tiến Sĩ phần mềm.
Khoa học Máy tính, (2005), Đại học Nebraska-Lincoln, Hoa Kỳ
• Tất cả các khóa học đã hoàn thành cho cử nhân Địa chất (1991), Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
BẰNG SÁNG CHẾ:
  Được cấp bằng sáng chế
30. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt trong các ứng dụng nhiên liệu bao gồm
Nồi hơi, Nhà máy lọc dầu và lò sưởi chất lỏng hóa học, Lò quay, Máy nấu chảy thủy tinh, Máy sấy rắn, Lò sấy, Hữu cơ
Lò đốt khói và máy chà sàn", US 11,229,876
29. J. Eastin, D. Vũ “Dòng ứng dụng trong thực phẩm”, US 11.089.809
28. J. Eastin, D. Vũ “Giọt nhiên liệu”, US 10.876.060
27. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 10,667,457
26. H. Yokoyama, J. Chan, P. Oyama, L. Hov, C. Petersen, D. Vu, J. Eastin "Các cấu trúc tín hiệu, phương pháp và
hệ thống để thực hiện tăng trưởng thực vật và tăng cường cây trồng", US 10,081,805
25. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 9.820.426
24. H. Yokoyama, J. Chan, P. Oyama, L. Hov, C. Petersen, D. Vu, J. Eastin "Các cấu trúc tín hiệu, phương pháp và
hệ thống để thực hiện tăng trưởng thực vật và tăng cường cây trồng", US 9,464,283
23. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 9.148.994
22. H. Yokoyama, J. Chan, P. Oyama, L. Hov, C. Petersen, D. Vu, J. Eastin "Các cấu trúc tín hiệu, phương pháp và
hệ thống thực hiện đốt cháy nhà máy và tăng cường thuốc diệt cỏ", US 8.999.890
21. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 8.501.919
20. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 8.308.075
19. G. Larsen, R. Spretz, R. Velarde-Ortiz, D. Vu, L. Nunez "Hệ thống sản xuất hạt, sợi nhiều lớp
và thuốc xịt cũng như phương pháp sử dụng", US 8.297.959
18. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 8.235.258
17. J. Eastin, D. Vũ “Các phương pháp tạo hình sợi”, US 8.197.735

16. J. Eastin, D. Vu ""Phương pháp bào chế vật liệu huyền phù hạt", US 8.163.322

15. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 8.091.272

14. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 7.959.089

13. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 7.546.812

12. J. Eastin, D. Vu "Hệ thống kiểm soát và sử dụng chất lỏng và hạt", US 7,