• Trang chủ
 • ThS. Huỳnh Hồng Mai - Đồng Trưởng Làng Design Thinking - Techfest Quốc gia - Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo - Ươm tạo Khởi nghiệp NIIC Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

ThS. Huỳnh Hồng Mai - Đồng Trưởng Làng Design Thinking - Techfest Quốc gia - Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo - Ươm tạo Khởi nghiệp NIIC Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

ThS. Huỳnh Hồng Mai - Đồng Trưởng Làng Design Thinking - Techfest Quốc gia - Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo - Ươm tạo Khởi nghiệp NIIC Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

ThS. Huỳnh Hồng Mai - Đồng Trưởng Làng Design Thinking - Techfest Quốc gia - Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo - Ươm tạo Khởi nghiệp NIIC Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Lĩnh vực: Tư vấn Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo

Th.S Huỳnh Hồng Mai có 10 năm hoạt động tại Doanh nghiệp, 15 năm trong lĩnh vực đào tạo nghề, 10 năm là Giảng viên, Trainer, Mentor và Cố vấn Khởi nghiệp tại các trường Đại học, Doanh nghiệp, Đoàn thể và các tỉnh thành. 

Hiện bà là Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Founder và Giám đốc chiến lược Công ty TNHH FreshDeli. 

Các chứng nhận & chứng chỉ:

 • Trình độ Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. HCM

 • Giảng viên Đại học dạy Khởi nghiệp, được đào tạo từ: Dự án Innovation Partnership Program - IPP Phần Lan và WISE, Innovation Management của Swedish, University Outreach, Entrepreneurial của Westmintern Kingways College.

 • Chứng chỉ Mentorship của GriffinWorx, Mentor Impact của VCCI, Mentor Social Business Creation – Đại học Montreal, 

 • Chứng chỉ Tư vấn viên của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản ( The Japan International Cooperation Agency - JICA), Chứng nhận hoàn thành khoá học Coaching do S-Growth International Coaching.

Kinh nghiệm:

 • 10 năm hoạt động tại Doanh nghiệp, 15 năm trong lĩnh vực đào tạo nghề.

 • 9 năm là trainer,  Mentor, Cố vấn khởi nghiệp cho các SME, Startup, Sinh viên các trường Đại Học, Đoàn Thanh niên

 • Cố vấn xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp Sáng tạo tại các đơn vị và tỉnh thành.

 • Trainer kỹ năng mềm, Facilitator chương trình Actice Citizen Social Enterprise của Hội đồng Anh

Thành viên:

 • Thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia.

 • Thành viên Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp Phía Nam.

 • Thành viên Mạng lưới các Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của các trường Đại học, Cao đẳng. 

 • Thành viên CLB Doanh nhân IPO - Sihub 

 • Thành viên CLB Doanh nhân Nữ Việt Nam.

Hoạt động cộng đồng:

P.BTC Cuộc thi Design Thinking Open Innovation 2023 do Làng Design Thinking tổ chức

Giám khảo /Mentor Cuộc thi Design Thinking Open Innovation 2023 do Làng Design Thinking tổ chức