• Trang chủ
 • Th.S Lương Thị Thúy Anh - Đồng trưởng Làng Design Thinking - Chủ tịch Học viện Huấn luyện Năng suất PCA

Th.S Lương Thị Thúy Anh - Đồng trưởng Làng Design Thinking - Chủ tịch Học viện Huấn luyện Năng suất PCA

Th.S Lương Thị Thúy Anh - Đồng trưởng Làng Design Thinking - Chủ tịch Học viện Huấn luyện Năng suất PCA

Th.S Lương Thị Thúy Anh - Đồng trưởng Làng Design Thinking - Chủ tịch Học viện Huấn luyện Năng suất PCA

Lĩnh vực: Tư vấn Khởi nghiệp

GIỚI THIỆU

 • Tracie Anh có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực
 • Giáo dục, tư vấn và đào tạo.
 • Là Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế - MBA Thuỵ Sỹ.
 • Là Founder/Co_Founder sáng lập và trực tiếp điều hành thành công nhiều Doanh Nghiệp.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từng là Chuyên viên Huấn Luyện của Manulife.
 • Từng là Giám Đốc Đào Tạo khu vực Tây Nguyên của
 • Viện Tâm Lý – Giáo Dục - Đào Tạo SunnyCare.
 • Từng là GĐKD/Giám Đốc Cấp cao/GĐ Vùng của các
 • Tập Đoàn Tài Chính của Mỹ và Canada như: Manulife, ChubbLife và SunLife.
 • Từng là Giám đốc tài chính và nhân sự của Thiên Tâm Land.
 • Là Giám Đốc và Đại Sứ hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp BNI.
 • Hiện là Business Coach về: Nhân sự, Tài chính, quy trình
 • vận hành, quản trị, năng suất và tự động hoá doanh nghiệp.
 • Hiện là Founder - Chủ Tịch PCA

PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN TẠI

 • UBIS University
 • LIMRA
 • GAMMA
 • BNV of ASK
 • Học Viện CEO
 • BNI Global
 • NLP of Mr Was

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Đào tạo các chương trình In-House và Public cho doanh nghiệp như :

 • CEO / CFO / CCO
 • Leader Ship
 • Train the trainer
 • Đào tạo và tư vấn đóng gói doanh nghiệp xây dựng hệ thống nhân bản chuỗi kinh doanh.
 • Đào tạo tự động hóa doanh nghiệp (Automation Business).
 • Đào tạo chuyên gia tư vấn Doanh Nghiệp (Business Coach).
 • Đào tạo kỹ năng bán hàng và quản lý nghành Bảo Hiểm Nhân Thọ