KICK OFF 2024 – LÀNG DESIGN THINKING ỨNG DỤNG TƯ DUY THIẾT KẾ XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐỒNG SÁNG TẠO

  • Trang chủ
  • Sự kiện
  • KICK OFF 2024 – LÀNG DESIGN THINKING ỨNG DỤNG TƯ DUY THIẾT KẾ XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐỒNG SÁNG TẠO

Tư duy thiết kế (Design Thinking) là cốt lõi của sự đổi mới, lấy con người dùng làm trung tâm. Đây là hai yếu tố cần thiết mà bất kỳ tổ chức nào cũng cần áp dụng để thành công trong nền kinh tế số.

Ứng dụng tư duy thiết kế, lấy con người làm trung tâm để thiết kế các hoạt động đổi mới, sáng tạo hơn, Làng Design Thinking tổ chức sự kiện KICK OFF 2024 – INNOVATION TALK với mục tiêu lắng nghe (empathy) ý kiến đóng góp, ý tưởng sáng tạo, chia sẻ của cộng đồng để triển khai các chương trình hoạt động sát với thực tế hơn.

Bất kỳ Dự án cộng đồng nào cũng cần sự hợp sức, cống hiến của nhiều người. “Tinh hoa Hội tụ “ là chương trình xuyên suốt trong năm 2024 nhằm tìm kiếm những nguồn lực cùng đồng hành trong các Dự án và hoạt động năm 2024. Những nguồn lực bao gồm: các đơn vị đồng tổ chức, đơn vị hỗ trợ, bảo trợ truyền thông, nhà tài trợ, thành viên Ban Tổ chức, Đối tác, Chuyên gia, Mentor, Trainer, Đồng Trưởng Làng, Đại sứ.

Nội dung sự kiện KICK OFF 2024 – INNOVATION TALK

20:00  Giới thiệu Ban điều hành Làng Design Thinking

20:10  Tiềm năng & thế mạnh của các địa phương

20:40  Dự án & hoạt động của Làng Design Thinking trong năm 2024

21:00 Innovation Talk: đóng góp ý tưởng sáng tạo & đổi mới

Thời gian: 20:00 ngày thứ tư, 03/01/2024

Link tham dự:

Meeting ID: 966 9636 1913

Passcode: 03012024

Thông tin tham khảo:

Video Làng Design Thinking: 

Các kênh truyền thông của Làng:

Trang tin VN Innovation Champions: https://vnchampions.com/

Trang tin Diamond Innovation Forest: https://dif.com.vn/

Fanpage Làng Design Thinking: https://www.facebook.com/idtv.techfest/

Fanpage Dự án Rừng Mưa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091542984507

Fanpage Vietnam Innovators Network: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554415240115

  • Ngày bắt đầu 03/01/2024
  • Ngày kết thúc 03/01/2024
  • Địa điểm online
  • Ngày bắt đầu 03/01/2024
  • Ngày kết thúc 03/01/2024
  • Địa điểm online