Cuộc thi Design Thinking – Open Innovation Tư duy thiết kế - Đổi mới sáng tạo mở 2023

 • Trang chủ
 • Sự kiện
 • Cuộc thi Design Thinking – Open Innovation Tư duy thiết kế - Đổi mới sáng tạo mở 2023

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – THỜI GIAN

     1. Mục đích:

 • Thúc đẩy tinh thần ĐMST, ứng dụng Tư duy Thiết kế (Design Thinking) trong phát triển sản phẩm.
 • Thúc đẩy sự phát triển Hệ sinh thái ĐMST mở 2023
 • Xây dựng Ngân hàng ý tưởng Open Innovation Bank  (OIB)
 • Kết nối các nguồn lực trí tuệ, giải pháp, ý tưởng từ các chuyên gia có thể giải quyết các vấn đề của Xã hội.
 • Kết nối các hoạt động Khởi nghiệp, ĐMST ở các địa phương, Viện trường, các nhà đầu tư, các chuyên gia, các nhà khoa học cùng chia sẻ giá trị, nuôi dưỡng các ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo.

      2. Yêu Cầu

 • Các đội thi mong muốn phát triển sản phẩm/giải pháp, muốn được hỗ trợ thương mại hoá, kết nối đầu tư.
 • Ưu tiên các dự án đổi mới sáng tạo, giải quyết các nhu cầu hiện tại của xã hội.
 • Các dự án từng đoạt giải từ Top 3 trở lên trong các cuộc thi đã được các làng công nghệ và Techfest tổ chức sẽ không được tham gia cuộc thi.

      3. Thời gian

 • Phát động cuộc thi tại các địa phương trên toàn quốc: 10/03/2023 – 16/06/2023
 • Huấn luyện, các vòng thi: 16/06/2023 – 20/09/2023
 • Chung kết: 30/09/2023
 • Huấn luyện tăng tốc các Dự án vào Top 10: 20/09/2023 – 30/09/2023
 • Ngày bắt đầu 10/03/2023
 • Ngày kết thúc 30/09/2023
 • Địa điểm Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành
 • Ngày bắt đầu 10/03/2023
 • Ngày kết thúc 30/09/2023
 • Địa điểm Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành